Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Dansk træflis


Dansk træflis

Der findes en dansk branchestandard for flis beskrevet i Videnblad 160. Den beskriver krav til den fysiske størrelse på flisen. Herudover anvendes en praksis for energibestemmelse, beskrevet i Videnblad 125.

Askeindhold og fugtighed aftales individuelt. Da flis produceres af en ikke-homogen råvare og kun. Danmarks forsyning af træflis i fremtidens energimarked. Fra skibet blev lastet i Mozambiques hovedstad Maputo, tog det omtrent dage at sejle den værdifulde last af fyrretræ fra det lille afrikanske kongerige Swaziland de . Læs også: Øget brug af biomasse i energiproduktionen er problematisk.

Stabile leverancer af flis er afgørende for en bæredygtig produktion af energi og varme til danske virksomheder og forbrugere. Aftalen om import af træflis fra Norge er vigtig, for at HedeDanmark kan understøtte og sikre fortsat udvikling af bæredygtig energi i Danmark , siger Steen Riber, divisionsdirektør i . Denne træflis er overvejende skovflis som holder en vandprocent på imellem og vand. Træflis til brug i store kedler primært hos fjernvarmeværker. Flisen holder de kvalitetsniveauer som Fjernvarmeforeningen har fastsat som værende norm for god træflis. DanaSupply sælger overvejende dansk produceret træflis , . Stort set alt den ekstra biomasse, der skal futtes af på de danske kraftværker, bliver træflis , viser ny fremskrivning.

Elselskaberne har allerede støvsuget Danmark for hvert eneste halmstrå. Dong lader dansk træflis rådne. Dansk træflis bliver ofte efterladt i skovene, fordi det ikke kan sælges. Samtidig planlægger Skærbækværket at importere fra de baltiske lande.

Tekst: Malthe Karstensen. Danske skovejere har i dag en overproduktion af træflis, som de meget gerne vil finde købere til. Transporten af mange tusind ton træflis kræver transport ad søvejen. Omstillingen af de danske kraftværker til flisfyring går hurtigt. Det betyder, at der slet ikke er nok biomasse herhjemme.

Derfor er det nødvendigt . Træflis er fast træmateriale som er skåret eller delt i mindre stykker. Det benyttes også som dækmateriale mellem planter og træer i haver, parker og som bioreaktor til denitrifikation. En maskine til at fremstille træflis kaldes en . Nyt strategisk samarbejde mellem HedeDanmark og Viken AT Market skal fremover sikre stabile leverancer af importeret træflis til et hastigt voksende marked for flis til brug for produktion af bæredygtig energi på de store danske fjernvarme- og kraftværker. Naturstyrelsen har netop fået sin produktion af træflis Sustainable Biomass Partnership (SBP)-certificeret.

Naturstyrelsen leverer nemlig biomasse i form af flis til en række danske varmeværker, og skal i det kommende år levere godt 215. Det svarer til den mængde energi, det kræver at . De internationale biomassepriser blev herefter omregnet til CIF-priser an dansk havn ved antagelser om biomassens oprindelse og transportomkostninger til. Træflis kan anvendes som økologisk alternativ til barkflis. Den er ganske velegnet som bedafdækning i haven og på offentlige områder og grønne arealer.

Træflisen modvirker jorderosion, holder en jævnligt temperatur i bedet og hæmmer ukrudt, hvilket øger planternes vækst og mindsker arbejdsbyrden.