Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Brændværdi træsorter


Brændværdi træsorter

Jo tungere træsort du vælger, jo højere er træets brændværdi (hvis man antager at fugtighedsprocenten i træet er den samme). Du skal lægge brænde på . Hvis man køber et tårn med bøg, får man mere brændværdi en hvis man køber ask (hvis begge har den samme fugtighedsprocent). De tal skal man sammenholde med prisen på de enkelte tårne, for at finde den mest økonomiske. Brændværdi og massefylde for træ til brænde.

Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt træet vokser.

Massefylden for den brænde du bruger har derfor betydning for, hvor meget energi eller varme du får ud af dit brænde. Og står man med en rummeter bøg og en rummeter gran så er der mest træ i gran. Det skyldes, at granbrænde er rundt og . Der er stor forskel på de forskellige træsorter , som man kan købe som brænde. Dels er der forskel på hvilken type fyring, som de forskellige typer brænde er gode til og dels er der forskel på hvor stor brændværdi den enkelte træsort har.

Derfor er det vigtigt at tage stilling til hvilken type brænde, som du har behov for og . Det fleste af os ved sikkert, at nogle træarter brænder både længere og afgiver meget mere varme end andre. Det betyder af de forskelle typer af brænde også har forskellig brændeværdier. Vi tager her et kik på hvad brændværdi er for noget, og hvordan det er forskelligt fra træsort til træsort.

Måske har du lagt mærke til, at der er forskel på de forskellige træarters evne til at brænde. Det er tit afhængigt af træets hårdhed – og af dets indhold af vand. Hvis træet er tørret er de bløde træsorter nemme at . Når du skal ud og købe eller hente brænde, er det ikke helt ligemeget hvilken træsort du får med hjem. Der er nemlig ikke lige meget varme i de forskellige typer brænde.

Men en kubikmeter brænde vejer ikke . I praksis vil der dog altid være en smule vand i brændet, og brændeovnens virkningsgrad er ikke så høj som oliefyrets. Det svarer cirka til ½ liter olie. Som tommelfingerregel kan man med en kasserummeter brænde spare cirka 1liter olie. Træarternes egenskaber . Asketræ en meget hård og ædel træsort. Ahorn: Ahorn, ær og lønne-familien er en meget alsidig træsort.

Anvendt til møbelproduktion, men mindre anvendt til brænde. Birk: Birk anvendes ofte i den åbne pejs . De forskellige brændesorters egenskaber og ulemper. Mange ” brændeovnsbrugere” fokuserer udelukkende på brændets brændværdi.

Til dem er der at sige – hvis brændet har samme fugtindhol vil brændværdien for alle træsorter være på ca. Fyr og de andre nåletræer indeholder store mængder harpiks, en klæbig substans der afgiver store mængder varme når det afbrændes, meget lig olie. Harpiks gør at fyretræet faktisk er en overset træsort i brændeovnen, da det gør at brændværdien pr kg faktisk er højere end de tungere træsorter.

Træs brændværdi måles . Forskellen på træets brændværdi : Man kan dele træ ind i to forskellige sorter. Blødt træ og hårdt træ. Der er mere harpiks i træet og det har en højre brændværdi end rent træ. Og de træsorter der vokser hurtigst, er også de letteste – og dermed de dårligste til brænde. Som du kan se af nednestående tabel, så er de bedste træsorter til brænde altså bøg, robinie, ask og eg.

Mens blandt andet fyr- og gransorterne ikke har samme brændværdi. Så meget (i kilo) vejer en liter helt tørt . Blandet løv er det billigste træ. Hvilke træsorter der er i brændetårne med blandet løv varierer (ud over, at det alt sammen er fra løvtræ), hvilket således også kan være fra poppel og el, der har relativt lav brændværdi. Skift til: Navigation, Søgning.

Især når man skal lave mad over bål er det vigtigt at kunne holde bålet ved lige, og sikre en jævn temperatur i gryden. Men træsorterne vejer forskelligt afhængigt af luftindholdet i træet. Bøg, eg, ask og elm er tætte træsorter , mens gran og poppel har en ringe rumtæthed. Energitjenesten, regneark Beregning af . Der er flere forskellige elementer, der spiller in når brændværdien skal måles. En af de vigtigste faktorer er, hvor meget van der er tilbage i træet.

Brænd derfor kun tørt og rent træ. Brænde regnes for at være det bedste biobrændsel, fordi træ har en høj brændværdi , og kun efterlader minimale mængder aske, når det er brændt. Når du køber ovntørret brænde hos os, kan du være sikker på at få leveret brænde, der er tørret fri for træsaft og brænder godt.