Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Blænding af olietank


Blænding af olietank

Rengøring og afblænding af olietank. Vi udfører rengøring og lukning af olietanke (nedgravet eller overjordisk) og udarbejder en attest til din kommune, så der er dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne, og at tanken er afblændet. Vi kan også fylde tanken op med grus eller helt grave den op, hvis der er tale . Når en olietank sløjfes, tømmes den for indhold.

Derefter fjernes rørsystemet, eller tanken bliver som minimum afblændet, så der ikke kan fyldes olie på den igen. Ved en korrekt udført afblænding afmonteres påfyldningsstudsen, og udluftningsrøret proppes til. Du kan vælge at lade tanken være, når den er . Hvilke olietanke skal skrottes?

Hvordan sløjfes en olietank? Olietank uden papire på afblænding? Hvad gør man når man opdager der ligger en olietank under ens soveværelses ( tilbygning) gulv 3-4m nede i jorden. Og der i købs papire står den er fjernet.

Men nu kan man se den er der endnu og ikke er fyldt op med sand og der forefindes ingen papire på den. Jor jordvarme og olietanke Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Перейти к разделу Tømning og afblænding. Vi anbefaler, at du modtager en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen. Rensning kan ske ved to gange spuling og tømning. Skal du have ny olietank , eller bare af med den gamle olie?

Afblænding kan foretages af autoriserede . Når du sløjfer din olietank , har du pligt til at indberette det til din kommune. HVORNÅR SKAL EN OLIETANK SLØJFES? Din olietank skal sløjfes: □ Når olietanken er blevet for gammel. Se aldersgrænserne for olietanke i tabellen. Har du en gammel olietank du ikke kender udløbsdatoen på?

Læs mere her om hvornår det er tid til sløjfning af olietank. Bruger du ikke længere din olietank , fordi du f. Сохраненная копия Перевести эту страницу Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken. Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for . Samtidig skal der sendes en anmeldelse af sløjfning til kommunen, underskrevet af ejendommens ejer eller den ansvarlige for olietankens afblænding. Benyt blanket til anmeldelse af olietanke.

Du skal anmelde, at du opstiller en olietank mindst dage før, arbejdet begyndes. Hvis tanken ikke skal bruges til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du dog anmelde olietanken en måned før, arbejdet begyndes. Du skal afmelde din olietank , hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug – f. Såfremt olietanken ligger et ste hvorpå der er tung færdsel fra køretøjer, anbefales det, at tanken forinden afblænding fyldes med sand eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Arbejdet bør udføres af en sagkyndig som eksempelvis en VVS-installatør, en kloakmester eller et firma, der har specialiseret sig inden . Tømning af olietanke kan foretages af kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke.

Det anbefales, at der udstedes en tømningsattest af det firma, som har foretaget tømningen. Derfor skal du følge en række regler, når du skal sløjfe din gamle olietank. I anmeldelsen skal der stå hvordan anlægget er sløjfet, og der skal være oplysninger om tømningen og om fjernelse eller afblænding af tanken. Jeg er ved at købe et hus hvor der er en olietank nedgravet der ikke er i brug mere.

Mit spørgsmål er så nu hvad sådan noget kan løbe op i? Nogen der har erfaringer med dette? Jeg er interesseret i at vide hvad det vil koste at få den. Tanken skal enten: Sløjfes ved at afblænde den på grunden. Ophør med brug af olietanke.

Ved afblænding skal tanken tømmes for olie (max. mm rest) og bundsuges for slam. Påfyldningsstuds og udluftning skal fjernes og tanken plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Rørforbindelse til fyret tømmes og. Hvis du vil sælge huset, er det naturligvis en fordel, at den nedgravede olietank enten er gravet op eller sikret mod sammenstyrtning.

En sandfyldning giver dig et godt kort på hånden, når ejendommen skal sælges. Og så behøver køberen ikke tænke mere på den tank.