Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Biogas i verden


Biogas i verden

I Europa såvel som i resten af verden vokser produktionen og anvendelsen af biogas markant som følge af den voksende efterspørgsel på vedvarende energi, som alternativ til fossile brændstoffer. De fleste landbrugs- og industrielle biogasanlæg i Europa anvender biogas til produktion af elektricitet i CHP anlæg . Biogas anvendes til produktion af varme og el. Flere og flere virksomheder får øjnene op for, at de med miljøvenlig energiforsyning styrker deres konkurrenceevne i en verden , hvor en grøn profil betyder mere og mere. Derfor er biogas også fremtidens energiform for erhvervslivet. Energimuseet bliver grønnere med biogas.

Fra politisk side har der de seneste år været stor fokus på at få øget biogasproduktionen i Danmark. Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark.

Men hvis gyl- len kunne bruges til biogasproduktion, ville det måske løse nogle af landbrugets miljø-. Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden. Det betyder populært sagt, at jo mere biogas , vi udnytter til energi, desto bedre er det for klimaet, og det er jo ikke den effekt, vores energiforbrug plejer at have.

Det kan stadig diskuteres, . I samarbejde med lokale partnere vil Dong Energy undersøge, om prisen på andengenerations bioethanol kan sænkes markant ved at kombinere produktionen med et biogasanlæg. Løsningen kan være et mini-biogasanlæg, der vejer bare kilogram, udviklet af det israelske firma HomeBiogas. Anlægget leverer biogas baseret på madrester og husdyrgødning. I denne periode blev der bygget millioner biogasanlæg i Kina.

Kinadomen” blev en standard som bruges over hele verden i dag. Når husdyrgødning, restprodukter fra fødevareindustrien, servicesektoren og husholdninger eller andre typer organisk materiale – for eksempel kløvergræs fra økologiske marker – tilføres til et biogasanlæg, omdannes en del af biomassen til biogas. Biogassen kan fortrænge naturgas og andre fossile energikilder . Udover de husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, som Danmark er særligt kendt for i hele verden , produceres der også biogas på andre måder. En lang række rensningsanlæg til rensning af kommunalt spildevand har således rådnetanke, hvor der produceres biogas. Der udvindes også biogas fra en række lossepladser . Som affaldsforbrænding er biogas en rådden industri, som bygger på at vi kan bevare en skadelig produktionsform, når blot den skaffer en vis mængde energi til veje.

I virkelighedens verden er løsningen energiforbrugende og udløser COtil atmosfæren, hvor en fraktion af det vil forblive og lave . Regionrådsformand Carl Holst vil have regionen ind som de ypperste i verden , når det kommer til biogas. Det ny anlæg i Haderslev er første skridt. DET ETISKE RÅD – BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN. Videnskabelig usikkerhed og videnskabelig uenighed.

Vi er også et af de få lande i verden , der har kraftværker, som kan fyre med halm. Gødning fra landbruget er også fuld af energi. Den kan omsættes til biogas , som igen kan bruges til at producere varme eller elektricitet.

En stor fordel ved bioenergi er, at den udnytter affald fra landbrug, skovbrug, husholdning og industri. Hvis den gør, så har vi en brugbar teknologi på vores hænder, der kan ændre måden vi genbruger på og producerer biogas. Det er et tænkt som et færdigt nøglekoncept, der kan rulles ud over hele verden.

Der er allerede stor interesse i projektet fra flere internationale parter,” fortæller Lorie Hamelin og . Verdens førende biogas -eksperter på besøg. Eksperter fra hele verden kommer til maj på besøg på Holsted Biogas.