Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Beregning af afkøling på fjernvarme


Beregning af afkøling på fjernvarme

God afkøling af dit fjernvarmevand giver energibesparelser. Læs om hvordan du sikrer god afkøling af fjernvarmen. Denne temperaturforskel kaldes for “ afkøling ”. Beregn selv den gennemsnitlige. Forbrug af fjernvarmevand (m3). Den gennemsnitlige afkøling (˚C ). Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne afkølingen.

Udnyt fjErnvarmEn returvand skal være så koldt som muligt. Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. BErEgn din gennemsnitlige afkøling. I dag betaler mange, uden de rigtig er klar over det, faktisk mere end nødvendigt for deres opvarmning med fjernvarme pga. For at få en optimal udnyttelse af fjernvarmen , kræves der en effektiv afkøling af . Sæt derefter tallene ind i formlen.

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Vi stiller derfor som krav at afkølingen skal din afkøling skal være mindst °C. På nogle varmemålere kan man se, hvad den aktuelle afkøling ligger på.

Men det giver et falsk billede af, hvordan det ser ud over en længere periode. For at få et korrekt indtryk af ens afkøling , kan man udregne “ den gennemsnitlige afkøling ” f. Hvis varmeforbruget i . Silkeborg Forsyning – Van spildevan fjernvarme , genbrug og affald. Den energi, der leveres til kunden er fastlagt ud fra den. Fjernvarmen leveres til kunderne som en given mængde varmt vand.

Omvendt er det mindre om sommeren, hvor vi næsten kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad. Afkøling af fjernvarme. Sådan kan du forbedre afkølingen. Det er altid en god ide at læse de tekniske bestemmelser og takstblad for sit lokale fjernvarmeværk. Nogler fjernvarmeværker har straf afgift for dårlig årsafkøling under eksempelvis grader.

På varmeværket kan vi – ud fra årsforbruget — bereg- ne hvor god din gennemsnitlige årsafkøling er. Se på årsopgørelsen, hvor flere af de tidligere år også er an- givet. Du kan selv gøre det oftere.

Vi har på varmeværket lavet et nyt aflæsningsskema, der er optimeret til vor. MJjeg har en til forbruget i. Alle ved at varmeregningen bliver mindre, hvis man bruger det varme vand med omtanke – både det i hanerne og det i radiatorerne. Men ved du , at forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur også har . Få mere varme ud af fjernvarmen. I forhold til opvarmning med oliefyr, er der en vigtig teknisk forskel. Ved opvarmning med oliefyr cirkulerer det varme vand internt i huset i et lukket system.

Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling , mens afkølingen i . Herunder kan du se, om du har dårlig afkøling , og hvad du eventuelt kan spare ved at forbedre din afkøling. Du skal blot indtaste måne forbrugt energi målt i Giga Joule (GJ) og antal kubikmeter (m3). Har du en afkøling på under grader i gennemsnit .