Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Beholderkontrol


Beholderkontrol

Beholderkontrolordningen. Brugere af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal mindst hvert 10. Kontrollen skal sikre, at flydende husdyrgødning og ensilagesaft opbevares i velholdte beholdere, som lever op til de krav . PERSTRUP kan tilbyde at gennemføre beholderkontrol.

Prisen for et udført beholderkontrol er 3. VELKOMMEN TIL SKOVGAARDS BEHOLDERKONTROL.

Vi har base i Skive, men dækker hele Danmark. I dag er vi nok Danmarks største inden for beholderkontrol og efter år, hvor vi har fungeret som underleverandør inden for overdækninger, . Læs om beholderkontrol. Ved kontrollen bliver beholderens tæthed og styrke vurderet.

Erfaringer har vist at beholdere kan blive utætte eller i værste tilfælde kollapse. Herved kan opstå risiko for forurening. Kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal sikre, at de lever op til de gældende krav til styrke og tæthed.

Hvis du bruger gyllebeholderen, er du forpligtet til at sørge for, at gyllebeholderen jævnligt kontrolleres. Udkast til en ny Vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft blev sendt i høring den 30.

Derfor skal du vælge Dansk Tilsyn. Vi udfører uvildig kontrol. Vi sørger for alt papirarbejdet også til din kommune. Mindre reparationer på beholderen foretages under tilsynet.

Hvem skal bestille beholderkontrol. Bruger du en gyllebeholder, der kan rumme 1m³ eller derover, til opbevaring af flydende husdyrgødning – om det er din egen eller en du lejer – er du forpligtet til at lade beholderen kontrollere. KL opdaterer løbende blanketter, og hører meget gerne om ønsker til nuværende eller nye blanketter. Blanketterne skal afspejle og overholde gældende lovgivning, men også give mening i det daglige arbejde.

Du kan indsende ønsker via LetSupport. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger. Det er brugerens ansvar at sørge for kontrol, eller få beholderen taget ud af drift. FÅ UDFØRT LOVPLIGTIG GYLLEBEHOLDERKONTROL. Ifølge loven skal gyllebeholdere kontrolleres hvert eller år.

Hvilke beholdere skal kontrolleres ? Hvis din beholder er over 1m³, skal den kontrolleres for . Som bruger skal du sende en anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant, senest måneder inden gyllebeholderen skal kontrolleres. Skema til anmodning om beholderkontrol samt en liste over autoriserede beholderkontrollanter kan findes her. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal beholderen mindst hvert 5. Anmodning om beholderkontrol.

Gennem vor mangeårige erfaring med såvel egne tanksystemer som andre tankfabrikater har vi opbygget en værdifuld viden omkring de kritiske tekniske forhol som har betydning når en beholder skal efterses og kontrolleres. I stedet for kontrol kan det dog . Vi råder således også over kontrollanter, som er autoriserede til at forestå den . Hvis du på din landbrugsejendom har beholdere for flydende husdyrgødning, og hvis en beholder er større end 1m skal beholderen kontrolleres mindst hvert 10. Der findes en liste over autoriseret kontrollanter på Gødningsbeholderkontrollen. Du finder skemaet om anmeldelse . Denne blanket skal anvendes ved anmodning om kontrol af beholder.

Kapitel Pligt til beholderkontrol.