Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Anbefalet luftfugtighed i boliger


Anbefalet luftfugtighed i boliger

Læs mere om, hvordan du måler luftfugtighed i din bolig. Luftfugtigheden er for høj i mange danske hjem. Hvad kan du gøre ved et tørt indeklima?

Сохраненная копия Перевести эту страницу Hvad er den anbefalede luftfugtighed i boliger og på kontorer? Så får du det hverken for fugtigt eller for tørt. Du udsætter dit immunforsvar og dermed dit helbred for fare, hvis luftfugtigheden ikke holdes inden for dette . Et sundt hus kræver god ventilation. Læs vores gode råd om ventilation og luftfugtighed så du får et sundt hus – godt for både dig og huset. Det skyldes for ringe luftskifte i husene, og det kan have ubehagelige følger som dug på indersiden af vinduerne , pletter af skimmelsvamp og hovedpine eller træthed hos hjemmets beboere.

Her får du en guide til, hvordan du tjekker fugtniveauet i dit hjem, . Det forekommer lidt mistænkeligt med de oplyste måleresultater for den relative ( lave) luftfugtighed i boligen. Ved 0º C ude og med 1 RF, vil luften indeholde 8gr vanddamp pr. Ved stuetemperatur, 21ºC, vil luften kunne indeholde 1gr vanddamp pr.

Alene opvarmning af luften til . Det er som regel kun muligt om vinteren, hvor vi varmer op inden døre. Med en luftfugtighed på mindre end mindsker du mængden af husstøvmider. En lav relativ luftfugtighed forringer også betingelserne for vækst af skimmelsvampe i din bolig.

Luft ud i din bolig mindst 2-gange i døgnet i 5-min. Luftes der ud længere tid af gangen, vil dette blot medføre et unødigt varmeforbrug. Luk derfor også for radiatorerne under kraftig udluftning. I forsøge at øge luftfugtigheden. Til orientering kan jeg sige at jeg bor i en lejlighed uden genvex og her er den relative fugtighed i skrivende stund.

Jeg tror, hvis du får fat i en fugtmaskine, så vil din genvex i et ruf fjerne den fugtige luft og sende tør, arktisk kulde ind i huset igen og du vil ikke opleve voldsom effekt. Fugt og skimmeLsVamp i boliger. Vejrstationen er trådløs og sender løbende data og informationer til en hjemmeside om husets inde- og udeklima. På hjemmesiden lagres informationerne løbende. Vidste du, at mugne og fugtige boliger kan skade dit helbred og ødelægge husets materialer.

Et godt indeklima er vigtigt. For høj luftfugtighed i boligen giver risiko for skimmelsvamp og dårligt helbred. Не найдено: anbefalet Få det bedste indeklima – politiken. Få-det-bedste-indeklima Похожие мар.

Men i vintermånederne hvor vi desuden tørrer tøj indendørs, og måske ikke får luftet grundigt ud efter bad eller madlavning, risikeres det at fugten spreder sig til resten af boligen. Mistænker du at der er for høj luftfugtighed i din bolig kan du måle det med et hygrometer. Indendørs skal fugtigheden helst være . Effektiv ventilation af boligen er afgørende, hvis du ønsker at skabe et godt indeklima.

Ventilation udskifter brugt inde- luft med frisk udeluft. God ven- tilation kan nedsætte mæng- den af allergener og irritanter i boligen , samt nedsætte boli- gens luftfugtighed om vinteren. Mange boliger er i dag meget. Men en god her og nu løsningen, kunne være en elektrisk affugter eller en Hygrostatstyret ventilator, som helt automatisk fjerner fugtigheden helt ned til det anbefalet niveau. Det giver en god naturlig ventilation, når man lader dørene stå åbne eller på klem.

Når vi fyrer i brændeovnen, ligger den relative luftfugtighed på omkring pct. Vi lufter naturligvis ud i soveværelserne om morgenen, men er yderligere udluftning nødvendig, når luftfugtigheden ligger på det niveau? Efter normal rumtemperatur er nået, anvendes tabellen til at vurdere om den relative luftfugtighed er acceptabel. Husk, at det er vigtigt, at der sker en gennemskylning af boligen , ved åbning af vinduer i begge sider af lejlighed.

Hvis ikke gentages udluftning.