Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Alder på olietanke


Alder på olietanke

Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Her kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank , hvordan du tjekker alderen på olietanken, og hvad du skal gøre, hvis du skulle være så uheldig at opleve et læk fra din . Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af olifeyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål. Er din olietank for gammel? Gamle olietanke skal op. Er olietanken i jorden mere end år, eller er der ikke papir på alderen , skal der inden 31. Kan du ikke lokalisere produktionsåret, kan du evt.

Miljøstyrelsen har en liste over typegodkendelsesnumre, der er angivet i kronologisk rækkefølge, . En olietank skal kunne aldersbestemmes. Hvis dette ikke er muligt er tanken ulovlig, og du har pligt til straks at sløjfe olietanken. Hvis du kender tankens alder , så sørg for at sløjfe den inden den bliver for gammel. Hvor længe må en brugt olietank anvendes?

Hvis alderen er ukendt eller ikke kan stadfæstes må den ikke anvendes til olieoplag – uanset tilstanden. Hvis du vil vide mere om reglerne for opstilling af olietanke , henviser A. Der er indført skærpede regler for, hvor længe du må have din olietank. Det betyder, at din tank er ulovlig, hvis den overskrider levetiden eller hvis alderen er ukendt.

Se fristerne for sløjfning her. Hvis du stadigvæk ikke kan bestemme tankens alder , falder den ind under de generelle sløjfningsterminer for typen af olietanke , den tilhører. Prægepladen findes ofte øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke. Miljøstyrelsens pjece ” Tjek din olietank ”. Pjecen finder du på Aarhus.

Hvis du ikke kender alderen på din overjordiske olietank skal den sløjfes nu. Kommunes hjemmeside: aarhus. Der er begrænset levetid for næsten alle typer af olietanke. Du kan læse mere om reglerne her på siden. Afhængigt af tanktypen vil levealderen være på – år.

Udslip af olie fra olietanke kan give store jordforureninger. Olietankbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. Der er derfor regler for olietankes placering, alder og om underretning til kommunen. Typegodkendte tanke med indvendig belægning eller offeranode er lovlige år efter fabrikationsår.

Se side om ændring af olietanke. Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken. Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for . Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand.

Tanke med ukendt alder er ikke lovlige. Anmeldelse af etablering og sløjfning. Hvis tanken er ulovlig, skal den fjernes eller sløjfes.

Opsætning af olietanke må kun udføres af autoriserede fagfolk. For nedgravede tanke kan . Reglerne for olietanksanlæg går blandt andet på, at din tank og dit rørsystem skal udskiftes, når din tank opnår en vis alder.