Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Afskaffelse af olietank


Afskaffelse af olietank

Bortskaffelse af restolie og olietank. Restolien eller olieforurenet vand kan du normalt aflevere på genbrugsstationen. Det samme gælder den skrottede olietank. Kontakt på forhånd genbrugsstationen og få nærmere beske da der kan være regler for, hvor meget . Hvilke olietanke skal skrottes?

Hvordan finder du ud af, om. Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og blændes af, så man ikke kan fylde olie på igen. Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie. Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken.

Det er der forskellige udlægninger om hvorvidt det er sikkert. I et indlæg herinde står der at . Skal du have ny olietank , eller bare af med den gamle olie? Hej jeg har en gammel olietank som står på ben. Slip for besværet ved at bortskaffe din gamle olietank , restolie og olieslam. Jeg skal ikke bruge den mere, da jeg nu fyrer med træpiller.

Få professionel hjælp på en miljømæssigt forsvarlig måde hos OK. Der kan være god økonomi i at udskifte en gammel olietank. OK har en totalløsning med ny tank, bortskaffelse af den gamle og finansiering gennem OK.

Vejledning og anmeldelse når du vil sløjfe din olietank. Ophør af brug af olietank. Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes.

Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Не найдено: afskaffelse Afskaffelse af gammel olietank? Vi har en gammel olietank på ben, som vi gerne ville af med – hvordan g. Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken.

Reglerne er angivet i Olietankbekendtgørelsen. Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for . Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand. NB: Hvis du planlægger at fjerne en nedgravet olietank , skal du altid kontakte kommunen, inden arbejdet gennemføres. Vi har ikke altid modtaget meddelelse om sløjfning af gamle tanke.

Olietanke, som bruges til opbevaring af olieprodukter, og som kan indeholde mere end liter, er omfattet af olietanksbekendtgørelsen. Sløjfning og anmeldelse af olietank. Tømning og afblænding Opgravning og bortskaffelse Forurening Forsikringsordning i forbindelse med olieudslip. Når brugen af en olietank varigt ophører skal du:.

Så skal man have ændret BBR på vores grun hvor der står at vi har en olietank i jorden. Men det må de( kommunen) vide. Jeg tager lidt billeder af forløbet, så jeg kan dokumentere at vi rendt faktisk har gravet tanken op. Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at erstatte udgifter til bortskaffelse af olietank , da stormfloden havde medført at skadelidtes olietank havde forskudt sig op over jorden.

Stormrådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da forskydelsen af olietanken er en indirekte skade, der jf. Udskiftning og sløjfning af olietanke. Hvis du udskifter eller sløjfer en gammel olietank , skal du anmelde det til kommunen.

Blanket til anmeldelse af olietanke. Hvis din olietank tages varigt ud af brug – f. Kommunen kan også påbyde din olietank sløjfet, hvis . Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til anden varmeforsyning, skal den gamle olietank tages ud af brug. Når du skal have en ny olietank , skal du anmelde det til. Vi hjælper dig med montering og bortskaffelse af din gamle olietank , samt levering og montering af din nye tank.

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud på udskiftning af netop din tank.