Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Afkøling af fjernvarmevand


Afkøling af fjernvarmevand

Men der kan være stor forskel på, hvor god afkølingen kan blive hos den enkelte forbruger afhængigt af, hvor på fjernvar- menettet huset ligger. Bor du i yderområ- det af nettet, kan fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet være lavere. Jo høj- ere fremløbstemperaturen er, desto lettere er det at opnå en god afkøling.

God afkøling af dit fjernvarmevand giver energibesparelser. Læs om hvordan du sikrer god afkøling af fjernvarmen. Fra varmeværket bliver der i et lukket rørsystem pumpet varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne.

Det sker med en temperatur på mellem 70°C og 95°C – afhængigt af årstiden og udetemperaturen. Når fjernvarmevandet sendes retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi forbrugerne har trukket varme ud af vandet . Afkøling af fjernvarme. Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme- vandet er, når det sendes retur til fjernvarmeværket, jo bedre er det for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, og dermed har det betydning for . For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand , som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for ” afkøling ”, og fjernvarmefolk taler om, hvor meget varme der aftages.

Prøv engang at føle på bunden af en . Gode råd til god afkøling. Alle ve at varmeregningen bliver mindre, hvis man bruger fjernvarmevandet med omtanke – dette gælder dels det varme brugsvand og varmeenergien i radiatorerne. Men ved du så også, at forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur har betydning for din økonomi? Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.

Fjernvarme er et fælles system, og derfor vil dårlig afkøling påvirke andre kunder også. Vi stiller derfor som krav at afkølingen skal din afkøling skal være mindst °C. Stort set samtlige af landets varmeværker kræver en given afkøling af fjernvarmevandet , d. For kraftvarmeværker, hvor varmen . Hej alle I kloge hoveder.

Jeg er flytte i hus her tilbage i august, som er opvarmet via fjernvarme. Mit problem er, at jeg synes jeg magler afkøling på. Det er af stor betydning, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt hos forbrugeren. Jo bedre man afkøler fjernvarmevandet , jo mere varme får man ud af det, derfor bør forbrugeren. I dag betaler mange, uden de rigtig er klar over det, faktisk mere end nødvendigt for deres opvarmning med fjernvarme pga.

For at få en optimal udnyttelse af fjernvarmen, kræves der en effektiv afkøling af . Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi. Der er derfor penge at spare ved at udnytte varmen i dit fjernvarmevand bedst muligt.

Jo bedre din afkøling af fjernvarmevandet er, jo mere varme får du for pengene. En god afkøling ligger i årsgennemsnit på grader eller derover. På din måler kan du aflæse dit månedlige forbrug i Giga Joule (GJ) og kubikmeter ( m3). For højt indstillede varmtvandstemperaturer.

Afhjælpning: Stil temperaturregulatoren ned. Justér temperaturen i varmtvandsbeholderen til – C. Skjult omløb i installationen om sommeren. Det er altid en god ide at læse de tekniske bestemmelser og takstblad for sit lokale fjernvarmeværk. Nogler fjernvarmeværker har straf afgift for dårlig årsafkøling under eksempelvis grader. Jo bedre fjernvarmevandet afkøles, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtig. Det antal m³ van der bliver opvarmet °C, hvis man tilfører MWh. M³ er forbruget af fjernvarmevand i den samme periode. Få hjælp til bedre afkølingarrow_forward. Smid ikke pengene i toilettet.

Se afkøling og forbrug – log påarrow_forward . Spar med fjernvarme – Duration: 2:14. Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet varmen i vandet, og jo mindre vand skal varmeværket varme op. I vinterperioden opnår man generelt den bedste afkøling , mens afkølingen i .