Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Afkøling af fjernvarme


Afkøling af fjernvarme

God afkøling af dit fjernvarmevand giver energibesparelser. Læs om hvordan du sikrer god afkøling af fjernvarmen. Men der kan være stor forskel på, hvor god afkølingen kan blive hos den enkelte forbruger afhængigt af, hvor på fjernvar- menettet huset ligger. Bor du i yderområ- det af nettet, kan fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet være lavere. Jo høj- ere fremløbstemperaturen er, desto lettere er det at opnå en god afkøling.

Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større . En af idéerne med fjernvarme er, at du udnyt- ter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Forskellen mellem fjernvarme – vandets fremløbs – og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme – vandet er, når det sendes retur til fjernvarmeværket, jo bedre er det for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, og dermed har det betydning for fjernvarmeprisen. I dag betaler mange, uden de rigtig er klar over det, faktisk mere end nødvendigt for deres opvarmning med fjernvarme pga.

For at få en optimal udnyttelse af fjernvarmen , kræves der en effektiv afkøling af . Vi arbejder med energistyring og miljø. Hej alle I kloge hoveder. Jeg er flytte i hus her tilbage i august, som er opvarmet via fjernvarme.

Mit problem er, at jeg synes jeg magler afkøling på. Kend dit fjernvarmeanlæg. Der er vigtige ting, som du bør være opmærksom på , når du har med fjernvarme at gøre: 1. At holde den ønskede temperatur i de rum, som opvarmes.

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Fjernvarme er et fælles system, og derfor vil dårlig afkøling påvirke andre kunder også. Vi stiller derfor som krav at afkølingen skal din afkøling skal være mindst °C. Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen.

Jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mere varme får man ud af det, derfor bør forbrugeren tilstræbe størst mulig afkøling. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien. I vinterperioden (november – marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 35°C. Formålet med nærværende ”Forslag til handlingsplan for bedre afkøling hos fjernvarmekunder” er at fastlægge, hvordan Gladsaxe Fjernvarme skal forbedre afkølingen hos varmekunderne og dermed forbedre udnyttelsen af fjernvarmen og øge kapaciteten i fjernvarmenettet. For højt indstillede varmtvandstemperaturer.

Afhjælpning: Stil temperaturregulatoren ned. Justér temperaturen i varmtvandsbeholderen til – C. Skjult omløb i installationen om sommeren. Spar med fjernvarme – Duration: 2:14. Hvis returvandet er kølet godt af, betyder det, at du har udnyttet energien optimalt i dit hjem. METRO THERM har i længere tid benyttet en reguleringsventil, som gør det nemt for installatøren at sikre slutbrugeren en nærmest perfekt afkøling ved brugsvandsopvarmning i fjernvarmeanlæg.

Afkøling af fjernvarme. Perfekt afkøling af fjernvarmevandet har ofte været forbundet med hovedbrud og usikkerhe fordi det er . Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne afkølingen.